Ivan Pavlů laureátem European Archaeological Heritage Prize 2018

Již podvacáté byla Evropskou asociací archeologů (EAA) udělena prestižní cena European Archaeological Heritage Prize. K naší obrovské radosti ji letos získal náš dlouholetý kolega, který inspiroval několik generací specialistů (nejen) na neolit a zároveň letošní jubilant – prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

I. Pavlů, letos osmdesátník, si jako první badatel z východní části Evropy (!) cenu převzal dne 5. 9. 2018, během 24th Annual Meeting of the EAA v Barceloně. Komise rozhodující o udělení ceny v kategorii Vynikající vědecký přínos nebo osobní zapojení ocenila celoevropský význam prof. Pavlů pro studium neolitických sídlišť, s důležitým zaměřením na metodologii jejich vyhledávání, na jejich systematický výzkum a památkovou ochranu.

Více na: https://www.e-a-a.org/EAA/Navigation_Prizes_and_Awards/Heritage_Prize_2018.aspx

Kontakt: Jaroslav Řídký; tel. 734 445 333; e-mail: ridky@arup.cas.cz

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 1. Ivan Pavlů během studia literatury v tureckém Istanbulu. Foto ARÚ

Obr. 2. Zleva Felipe Criado-Boado (EAA President), Francisco Javier Sánchez-Palencia Ramos (další oceněný), Ivan Pavlů a Franco Nicolis (předseda komise pro udílení cen) po předání ceny v bazilice Santa Maria del Mar. Foto EAA

Tisková zpráva: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter