konference 2019

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
15. konference environmentální archeologie (KEA)
MZM
Historie nezná kdyby
Pavilon Anthropos v Brně-Pisárkách
více informací a přihlašovací formulář
11.-12.02.2019
ÚAM FF MU, KAR FF ZČU, Muzeum Vysočiny Jihlava, Archaia Brno z.ú., MZM Brno
Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu
Jihlava
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
program: PDF
11.-12.04.2019
SABA19
Studentisches Arbeitskreis Archäologie Bamberg
Studentisches Archäologie-Symposium Bamberg
Bamberg
Call for papers, ENG:
Call for papers, DE:
25.-27.04.2019
XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne
Uniwersytet Wrocławski – PAN
Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych
Vroclav
pozvánka, Pl: PDF
přihláška, Pl: DOCX
23.-24.05.2019
Využívání nedestruktivních a destruktivních metod při archeologických výzkumech raně středověkých hradišť v Polsku a v Čechách
ARUP
Praha, Archeologický ústav AV ČR, Praha, knihovna, 9:00-16:00
program: PDF
28.05.2019
Počítačová podpora v archeológii 2019
KDZ, SvF STU – KA, FiF UK – PÚ SR – ÚKlA, FF UK – ARÚ Praha
Kočovce
více informací
plakát: PDF
29.-31.05.2019
XLVII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče
AMG – Slovácké muzeum v UH
Ochrana a uchování sbírek v muzeích a památkových institucích
Uherské Hradiště
přihláška: DOC
program: DOC
29.-31.05.2019
FUMA XVII / 2019
Archaia Brno
Velké středověké a novověké výzkumy a co s nimi?
Brno
pozvánka, PDF: česky, English, Deutsch
přihláška, DOC: česky, anglicky
program: PDF
18.-19.06.2019
Klasické rozhovory / Colloquia classica 2019
ÚDKU KTF UK
Praha, Thákurova 3, místnost P 8
Pozvánka: PDF
27.06.2019
Early Iron Age in Central Europe
Universytet Wroclawski
Vratislav/Wroclaw
Pozvánka: PDF
více informací
4.-6.07.2019
11. workshop ke středověké a novověké keramice
ÚAM FF MU
Panská Lhota u Jihlavy
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
26.-28.08.2019
Archeologie konfliktů / Archaeology of conflicts
Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie
Univerzita Hradec Králové
Přihláška: DOCX (ČJ), DOCX (EN)
Pozvánka: PDF (ČJ), PDF (EN)
10.-12.09.2019
Hommes et travail du métal dans les villes médiévales : 35 ans après / Craftsmen and metalworking in medieval cities: 35 years later
LabEx HaStec – Université Paris – Inrap – EPHE, Saprat
Paris
Pozvánka a 1. cirkulář: PDF (FR, EN)
12.-13.09.2019
4. Studentská archeologická konference
KA UHK – SAK
Archeologie. Kdo? Co? Kdy a kde?
Hradec Králové, budova A – Hradecká 1227
Pozvánka: PDF
19.09.2019
51. mezinárodní konference Archaeologia Historica
ARUP
100 let archeologie středověku v ČR a střední Evropě
hrad Křivoklát
Pozvánka a 1. cirkulář: PDF
Přihláška: DOCX
Ubytovací kapacity: PDF
23.-26.09.2019
Stříbrná Jihlava 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. a partneři
Dějiny starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku
Jihlava, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57
Pozvánka : DOCX
Přihláška: DOCX
10.-12.10.2019
26. medzinárodné sympózium
KA FiF UK v Bratislave
Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku
Študijné a kongresové stredisko UK Modra – Harmónia
Pozvánka: PDF
Přihláška: PDF
Poster: PDF
21.-25.10.2019
5. ročník kastellologické konference k poctě prof. T. Durdíka
ARUP – KAR FF ZČU v Plzni – NPÚ – SPS
státní hrad Křivoklát
pozvánka a program: PDF
1.-2.11.2019
Archeologie & Antropologie IV
NM a Katedra archeológie FiF UK v Bratislave
Sociální marginalita v minulosti. Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji zájmu dnes?
Praha, Nová budovaNárodního Muzea
Pozvánka: PDF
Přihláška: DOC
Program konference: PDF
21.11.2019
Perspectives of Classical Archaeology. Pecla 2019
UKAR FF UK
Visual Culture in the Classical World
Praha, Celetná, Zelená posluchárna
Pozvánka: plakát (PDF)
16.-17.12.2019

aktualizováno 12. 11. 2019

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter