konference 2019

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
15. konference environmentální archeologie (KEA)
MZM
Historie nezná kdyby
Pavilon Anthropos v Brně-Pisárkách
více informací a přihlašovací formulář
11.-12.02.2019
ÚAM FF MU, KAR FF ZČU, Muzeum Vysočiny Jihlava, Archaia Brno z.ú., MZM Brno
Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu
Jihlava
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
11.-12.04.2019
SABA19
Studentisches Arbeitskreis Archäologie Bamberg
Studentisches Archäologie-Symposium Bamberg
Bamberg
Call for papers, ENG:
Call for papers, DE:
25.-27.04.2019
Počítačová podpora v archeológii 2019
KDZ, SvF STU – KA, FiF UK – PÚ SR – ÚKlA, FF UK – ARÚ Praha
Kočovce
více informací
plakát: PDF
29.-31.05.2019
Klasické rozhovory / Colloquia classica 2019
ÚDKU KTF UK
Praha, Thákurova 3, místnost P 8
Pozvánka: PDF
27.06.2019
Early Iron Age in Central Europe
Universytet Wroclawski
Vratislav/Wroclaw
Pozvánka: PDF
více informací
4.-6.07.2019
Archeologie konfliktů / Archaeology of conflicts
Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie
Univerzita Hradec Králové
Pozvánka a přihláška: ČJ, EN
10.-12.09.2019
Hommes et travail du métal dans les villes médiévales : 35 ans après / Craftsmen and metalworking in medieval cities: 35 years later
LabEx HaStec – Université Paris – Inrap – EPHE, Saprat
Paris
Pozvánka a 1. cirkulář: PDF (FR, EN)
12.-13.09.2019
Stříbrná Jihlava 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. a partneři
Dějiny starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku
Jihlava, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57
Pozvánka : DOCX
Přihláška: DOCX
10.-12.10.2019

aktualizováno 06.02.2019

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter