zemřel Vladimír Čtverák

Dnes jsme se dozvěděli zprávu, že 25. 7. 2018 zemřel náš kolega Vladimír Čtverák, který dlouhé roky pracoval v Archeologickém ústavu v Praze. Řada z nás s ním spolupracovala a jistě si připomene jeho památku. Vzpomínám na naše první setkání na výzkumu hradiště Závist, kam jsme jako studenti gymnázia pravidelně jezdili na letní prázdninové brigády. Vladimír Čtverák již tehdy pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV a v tehdejší Expedici Závist byl také zapojen do archeologických terénních prací na Závisti. Jeho osobnost byla s touto lokalitou pevně spjata. V osmdesátých a devadesátých letech poskytovala zdejší archeologická základna zázemí při řadě záchranných výzkumů, zpracovávaly se zde nálezy z mnohých lokalit. V roce 1993 vznikl Ústav archeologické památkové péče středních Čech, který Vladimír Čtverák vedl, pracoviště na Závisti se přejmenovalo na Základnu Dolní Břežany. Vzpomínám na některé terénní záchranné akce, na nichž jsme společně pracovali. Náročný byl např. výzkum velké eneolitické mohyly při stavbě dálnice D8 na katastru obce Odolená voda. Záchranné výzkumy někdy probíhaly i mimo území středních Čech, v trase plynovodu na úseku Domažlice – Kdyně jsme spolu dokumentovali narušené sídliště ze střední doby bronzové. Vladimír Čtverák se věnoval také rozsáhlým publikačním projektům, za jeho vedení vznikl časopis Archeologie ve středních Čechách, který nám již přinesl velké množství cenných informací. Připomenout musím také knihu Encyklopedie hradišť v Čechách, na níž se Vladimír Čtverák výrazně podílel. Zmíněné publikace oslovují širokou veřejnost i řadu profesionálních odborníků, budou připomínat jméno našeho kolegy a kamaráda i následujícím generacím archeologů.

Miloslav Chytráček
V Praze 30. 7. 2018

Smuteční oznámení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter