uzavření archivu

V pondělí 30.04. 2018 bude archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. uzavřen pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter