Memorandum o spolupráci mezi ARÚ Praha a Ministerstvem obrany ČR – Vojenským historickým ústavem

V úterý 10. 4. 2018 bylo podepsáno řediteli obou kooperujících institucí, Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. (ARÚ) a plk. Mgr. Alešem Knížkem (VHÚ) důležité Memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude zaměřena na vědeckou a publikační činnost, popularizaci a prezentaci archeologického dědictví, legislativu v oblasti ochrany archeologického dědictví a ochranu archeologického dědictví a prevenci nelegálních činností ohrožujících jeho zachování.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter