nové pracovní místo: konzervátor-restaurátor archeologických nálezů z kovových materiálů

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme pracovníka na pracovní pozici: Konzervátor-restaurátor archeologických nálezů z kovových materiálů

Nástup: od 1. 7. 2018

Úvazek: plný

Smlouva: na dobu určitou na jeden rok; po úspěšném ukončení prvního roku možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou

Pracoviště: Restaurátorské laboratoře ARÚ, V Holešovičkách 41, Praha 8

Náplň práce: pracovník samostatně provádí průzkum, konzervaci a restaurování archeologických kovových nálezů; zpracovává průběžně dokumentaci o konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách; obsluhuje RTG zařízení v souladu se stanovenými Pravidly bezpečného zacházení s RTG přístrojem.

Požadavky: vzdělání v oboru konzervování-restaurování předmětů z kovu (Di.S, Bc., Ing.); praxe v oboru

Životopis: strukturovaný životopis zaměřený především na vzdělání a praxi zašlete v elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 10. 5. 2018

Přijímací pohovor: ústní přijímací pohovor proběhne ve stanoveném termínu na pracovišti, jeho součástí bude prezentace dokončených restaurátorských zpráv uchazeče; před přijímacím pohovorem je nutné doručit strukturovaný životopis uchazeče

Kontakt: PhDr. Helena Březinová, Ph.D., vedoucí Restaurátorské laboratoře; brezinova@arup.cas.cz; 723075925

V Praze dne 29. 3. 2018

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter