nová publikace

Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. vydaly sborník příspěvků z mezinárodní konference NESAT XIII (North European symposium for Archaeological Textiles): Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (editors): Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII.

Více informací: ZDE

Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. vydaly sborník příspěvků z mezinárodní konference NESAT XIII (North European symposium for Archaeological Textiles), kterou společně uspořádaly v květnu 2017.
Publikace přináší 33 příspěvků, které pokrývají široké spektrum témat a výzkumných metod souvisejících s archeologickými textiliemi a textilní produkcí v minulosti. Prezentovány jsou jak nové objevy, tak aktuální analýzy starších nálezů.

Obsah publikace: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter