• Autor:
Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (editoři)
• ISBN:
978-80-7494-397-3; 978-80-7581-003-8
• Vydavatel:
Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
352 str., obrázky
• Jazyk publikace:
anglicky

Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. vydaly sborník příspěvků z mezinárodní konference NESAT XIII (North European symposium for Archaeological Textiles), kterou společně uspořádaly v květnu 2017.
Publikace přináší 33 příspěvků, které pokrývají široké spektrum témat a výzkumných metod souvisejících s archeologickými textiliemi a textilní produkcí v minulosti. Prezentovány jsou jak nové objevy, tak aktuální analýzy starších nálezů.

Obsah publikace: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
1250,- Kč