Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské
• Řešitel:
Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D. (ARUP)
• identifikační číslo:
18-20096S
• Rok realizace:
2018-2020
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
slitiny mědi; drahé kovy; sklo; mobilita; recyklace; geochemie; archeometrie
 
 
 

Projekt se zabývá pokročilým archeometrickým studiem organizace specializované výroby a distribučních modelů ze 4. století před naším letopočtem do 1. století našeho letopočtu. Způsoby získávání zdrojových materiálů a jejich vlastnosti mohou dokládat změny preferencí v surovinách, technologii, změny v poptávce, organizačních procesech i hlubší socio-kulturní jevy.

Exaktní data k trendům v používání klíčových materiálů v prehistorii tvoří nedílnou součást archeologické narace a jejich význam – jako základ pro interpretaci – je nesporný. V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na slitiny mědi, drahé kovy a sklo. Předměty z nich vyrobené se stávají ukazatelem identity, mobility, statutu i ekonomického vývoje. Na základě diachronních případových studií zaměřených na získávání, produkci a distribuci a aplikací chemických a izotopových analýz se zaměříme na objevení nebo ověření hlavních trendů ve společensko-ekonomickém vývoji v jednom z  nejdynamičtějších období prehistorie.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter