Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (garant za ARÚP)
• identifikační číslo:
18-10747S
• Rok realizace:
-
• Agentura:
GAČR
• klíčová slova:
doba bronzová; sídliště; rituál; depoziční analýza; formační procesy; environmentální archeologie
 
 
 

Předmětem projektu je vyhodnocení zvláštního druhu sídlištních objektů, dlouhých žlabů, které byly ve větším počtu objeveny na sídlištích mladší a pozdní doby v jižních a západních Čechách, Bavorsku a Rakousku. Základem řešení budou nálezy tohoto typu zjištěné výzkumem v Březnici (jižní Čechy). Kromě jejich specifického tvaru je mimořádný i jejich obsah a behaviorální kontext. Nálezový soubor se skládá nejen z běžného sídlištního odpadu, ale i artefaktů záměrně uložených. Opakující se situace na sídlišti vylučuje náhodu – nálezy jsou pravděpodobně výsledkem ritualizovaného chování. V projektu bude provedeno srovnání obsahu žlabovitých objektů s jinými druhy objektů, sídlišť s těmito objekty a bez nich, bude zkoumána jejich funkční a prostorová souvislost s různými druhy sídlištních činností. Bude provedena depoziční analýza nálezových souborů, technologická analýza keramiky a rozbor archeobotanických vzorků. Poznání rituálních aspektů pravěkého chování na sídlištích může ukázat nové obecné pohledy na mnoho dalších archeologických situací pravěku.

Cíle projektu:
(1) Interpretace žlabovitých objektů ze sídliště doby bronzové v Březnici;
(2) komparativní studium daného typu objektů na území jejich výskytu a
(3) poznání rituálních aspektů v životě sídliště doby bronzové, s důrazem na procesy strukturovaného zacházení s odpadem a depozice artefaktů.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter