Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw)
• Řešitel:
Dr Jakub Sawicki
• identifikační číslo:
18-26503S
• Rok realizace:
2018-2020
• Agentura:
GAČR
• klíčová slova:
hmotná kultura;oděvní doplňky;středověk;město;archeologie vztahů; Actor-Network Theory
 
 
 

Cílem projektu je studium toho, jak se společenský život (interakce ve společnosti) projevují ve světle nálezů oděvních doplňků (přezky, spony atp.), tedy předmětů, které jsou zpravidla jediným archeologickým dokladem módy.

Předkládaný projekt bude realizován ve dvou fázích. První představují výzkumné práce v archeologických sbírkách pražských institucí, jejichž cílem je vytvoření katalogu nepublikovaných nálezů z vybraných městských výzkumů. Vybrané artefakty podstoupí zvláštní analýzy (zejména rentgenová spektrometrie), aby o nich byly zjištěny rozšiřující technologické informace.

Ve druhé fázi dojde k vyhodnocení pražských nálezů na základě teoretických konceptů rozvinutých ve společenských vědách (např. Actor-Network Theory), aby byly rozšířeny znalosti nejen o artefaktech samotných, ale především o vztazích v rámci společnosti (produkce, spotřeba manifestace identity, společenský status a aspirace). K řešení této otázky využijeme archeologické, ikonografické a písemné prameny z širokého evropského kontextu.

Průběh výzkumu bude zveřejněn na webových stránkách projektu na sociálních médiích: https://www.facebook.com/medievaldressaccessories/.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter