Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného českého státu
• Řešitel:
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
• identifikační číslo:
18-16362S
• Rok realizace:
2018-2020
• Agentura:
GAČR
• klíčová slova:
Vyšehrad, raný středověk, politická centra, vznik státu
 
 
 

Vyšehrad byl na konci 11. a ve 12. století předním politickým centrem raného českého státu, srovnatelným svým významem s Pražským hradem. Projekt řeší dosud málo studovanou otázku nejstarší evoluce Vyšehradu v období 10. až pol. 11. století. Opírá se o dvě skupiny archeologických dat získaných v nedávné době a spadajících do prvního století existence hradiště: o nález reliktů monumentální předrománské trikonchy představující v českém prostředí zcela bezprecedentní stavbu, a o pozůstatky dílny na výrobu stříbra, zlata a dalších ušlechtilých kovů uvnitř akropole. Mimořádnost obou nálezů si žádá jejich důkladné vyhodnocení a interpretaci a zasazení do kontextu ekonomických, politických a architektonických vývojových procesů na území raného přemyslovského státu a střední Evropy v 10. a 11. století.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter