Korpus dokumentace českých hradišť
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc
• identifikační číslo:
-
• Rok realizace:
2018
• Agentura:
AV ČR, program Strategie AV21 – Paměť v digitálním věku
• klíčová slova:
hradiště; archeologické památky; digital humanities; plány; letecké snímky
 
 
 

ARÚP disponuje údaji o poloze cca 600 pravěkých a raně středověkých hradišť na území Čech. Tento korpus je (v ohledu celkem známých informací) víceméně úplný a představuje nejúplnější seznam tohoto významného druhu památek na našem území. V současné době se pro potřeby Archeologické mapy ČR dokončuje jejich vymezení v prostoru topografické mapy jako „lokalit“ informačního systému. V rámci programu Paměť v digitálním věku budou shromážděny základní informace k přesnějšímu popisu hradišť a jejich vnitřní struktuře. Cílem projektu je:

• rešerší v literatuře a Archivu ARÚP vyhledat ke každé lokalitě aktuálně nejspolehlivější plán zachycující fortifikace a vnitřní strukturu hradiště, vytvořit jeho sken a metadatový záznam jakožto „dokumentu“ AMČR (pokud už není);
• stejným způsobem podchytit i zajímavé starší plány hradišť ilustrující vývoj bádání v této oblasti;
• pro Archiv ARÚP odkoupit (nebo zajistit dohodou s NPÚ Střední Čechy) soubor vybraných fotografií hradišť (na stránce www.stredovek.com existuje mimořádně bohatý soubor dnes pokrývající celou ČR). Lze hledat i jiná řešení, např. propojení tohoto webu s Digitálním archivem AMČR apod.;
• provázat letecké snímky a fotografie v Archivu ARÚP s jednotlivými „lokalitami“ typu hradišť;
• na základě literatury vytvořit heslovitý seznam „komponent“ jednotlivých „lokalit“, tj. období, kdy byla hradiště osídlena, opevněna či jinak v minulosti využívána;
• provázat lokality na seznam kulturních památek vedený v NPÚ.

Výsledky a výstupy
• 2018: soubor cca 600 revidovaných záznamů o daném typu archeologických lokalit, zřejmě jednom z nejvýznamnějších v rámci pravěku a raného středověku. Údaje budou zpřístupněny v rámci Digitálního archivu AMČR;

Návaznost
Projekt bezprostředně navazuje na (i) informační systém AMČR; (ii) Archeologický atlas ČR; (iii) starší projekty realizované v rámci programu Strategie AV21 (digitalizace Čížkovy sbírky).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter