INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
• Řešitel:
Mgr. David Novák (garant za ARÚP)
• identifikační číslo:
DG16P02B039
• Rok realizace:
2016-2020
• Agentura:
MK ČR, NAKI II
• klíčová slova:
mezioborová spolupráce, digitální nástroje, informační technologie, humanitní vědy
 
 
 

Hlavním cílem projektu je vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech (například historie, literatura, filozofie apod.), jejímž základem nebudou dle stávajících zvyklostí analogové dokumenty, nýbrž zdroje dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, elektronické databáze či různé separátní kolekce elektronických dat vědecké povahy, jež vznikají na akademických pracovištích a které dosud nejsou používány v uspokojivém množství, nemluvě o absenci jejich systematického propojení.

Výstup č. 1: Vytvoření zastřešující platformy INDIHU

Centrální řešení INDIHU bude sloužit pro integraci dat z oblasti humanitních věd. Jednotlivé zapojené ústavy AV ČR, Knihovna AV ČR a Národní knihovna ČR budou v rámci projektu propojovat své zdroje, které doposud fungují separátně, mnohdy o nich navzájem není velké povědomí a je prakticky nemožné je používat společně pro tvorbu konkrétních analýz a specifických výzkumů. Předpokladem vytvoření jednotné platformy INDIHU tak bude vytvořit funkční prostředí pro mapování metadat, jež jsou k těmto zdrojům dostupné a vytvořit model pro napojení dalších obdobných zdrojů. Scelení doposud separátních zdrojů a jejich propojení do společného prostředí tak významně přispěje k větší efektivitě komparativních výzkumů historické a kulturní kontinuity a jejich zpřístupňování širšímu okruhu odborné veřejnosti.

Výstup č. 2: Vývoj nástrojů pro vědeckou práci a prezentaci kulturního dědictví v digitálním světě

A) Prototyp virtuální výstavy, jež by vznikla propojením izolovaných řešení k prezentaci kulturního dědictví (interaktivní časová osa, referencování osob či fotografií, zpřístupnění digitálních 3D objektů, interaktivní myšlenková mapa, virtuální prohlídka místnosti na základě snímání QR kódů atd.), jež by pro menší paměťové instituce sloužila jako základním open-source nástroj pro vyhotovení virtuální výstavy, která by se dala publikovat v prostředí internetu nebo uzavřené sítě. Další využití tohoto prototypu/softwaru by bylo k didaktickým účelům, kdy by se univerzitní studenti mohli v rámci výuky učit sestavovat takovéto výstavy.

B) Virtuální znalostní báze, která by měla nahradit dosud používané tzv. excerpční karty, jež se standardizovaně používají v různých vědních oborech (například archeologické nálezové zprávy, slovní excerpce jazykových ústavů atd.). V klasické podobě je práce s takovouto znalostní bází obtížná, zejména vyhledání potřebné informace pořízené před několika lety, někdy díky špatné čitelností starších výpisků, chybnému založení karet, jejich ztrátě atd. V současné době se samozřejmě nabízí budování osobní znalostní báze v elektronické podobě, která umožní překonat většinu uvedených problémů a může nabídnout řadu dalších funkcí, služeb, nástrojů, přímého propojení na informační zdroje a způsobů využití. Součástí budovaného prostředí budou i interaktivní rešeršní služby a RSS kanály, komunikační nástroje pro práci v týmu (tracking listy, sdílení dat, virtuální konference etc.) či trend tracking tool management pro sledování trendů odborné literatury i trendů ve vlastní znalostní bázi.

C) Integrace open-source OCR mechanismu, který by badatelům umožnil transformaci osobního digitálního obsahu do formy, která by umožnila full-textové vyhledávání a propojení do osobní virtuální kartotéky, jež by mohlo umožnit automatické zhotovování citací a jejich vkládání do vědeckých prací.

Výstup č. 3: Vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti použití digitálního obsahu v rámci digital humanities

Studenti vysokých škol humanitního zaměření jsou i v dnešní době školeni dle dřívějších zvyklostí a profesních pravidel. V rámci specializovaných proseminářů se až na několik výjimek (například informační studia KISK Masarykovy univerzity) stále vyučuje klasický způsob výzkumu formou statického bádání v literatuře či archivech a dlouhodobě podceňuje vliv elektronických zdrojů a inovativních metod práce s tímto obsahem. Součástí tohoto projektu by měla být série workshopů pro studenty a pedagogy vysokých škol humanitního zaměření za účelem seznámení se s výstupy řešení projektu a v obecné rovině i se specifiky digital humanities a digital curation.

Informace o projektu: https://indihu.cz/

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter