Digitalizace a zpřístupnění tzv. Čížkovy sbírky plánů historických fortifikací
• Řešitel:
Mgr. David Novák
• identifikační číslo:
-
• Rok realizace:
2017
• Agentura:
Strategie AV21 (AV ČR) – Paměť v digitálním věku
• klíčová slova:
kastelologie, plánová dokumentace, zveřejňování dat
 
 
 

Zpracování a zveřejnění sbírky plánové dokumentace českého amatérského badatele J. Čížka. Jde o téměř 2000 plánů opevněných lokalit (tvrzí, hradů, hrádků, hradišt apod.), které byly pořízeny autorem ve druhé polovině 20. století a na něž pravidelně ve svých publikacích upozorňoval např. prof. T. Durdík. Dosud byla sbírka uložena v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze a přístup k ní byl značně omezený. Vzhledem k významu, objemu a kvalitativní úrovni je její digitalizace a zpřístupnění velmi žádoucí a může obohatit nejen českou archeologii, ale i pomoci při výkonu památkové péče. Projekt si klade za úkol digitalizovat celou sbírku, provést její revizi, napojit ji na existující evidenční databázi lokalit a poté ji zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím systému Archeologická mapa ČR (pro odbornou veřejnost) a prostřednictvím Digitálního archivu AMČR (pro širší veřejnost).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter