Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
• Řešitel:
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (garant za ARÚP)
• identifikační číslo:
LM2015080
• Rok realizace:
2015-2019 (2022)
• Agentura:
Velké výzkumné infrastruktury (MŠMT ČR)
• klíčová slova:
výzkumná infrastruktura; databáze archeologických výzkumů a nálezů; agendový systém; digitální repozitář; terénní dokumentace
 
 
 

Odborné zaměření
Česká archeologie vytváří velké množství informací, avšak do nedávné doby postrádala dostatečné nástroje potřebné pro jejich analýzu a vyhodnocování, jakož i jednotnou správu jejich vzniku a standardizovanou kontrolu jejich kvality. Díky aktivitám v posledních letech došlo ke sjednocení informačních systémů o archeologické terénní práci pod jednotnou platformou Archeologické mapy ČR a vytvoření dalších služeb, společně poskytovaných pod hlavičkou výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR). Dlouhodobým cílem AIS CR je integrovat oborový agendový systém, databázi archeologického dědictví a nástroje pro prezentaci poskytující snadno dostupné a kvalitní informace odborné i laické veřejnosti. V rámci zkvalitňování a rozšiřování informačního spektra datové báze infrastruktury dochází i k záchraně starších informací o archeologickém dědictví, které by bez urychleného podchycení a systematizace nenávratně zmizely.

AIS CR poskytuje uživatelské komunitě komplexní, provázané a dostupné informace týkající se archeologického dědictví a historické krajiny, dále též digitální archiv dokumentů, přístup k mapovým zdrojům a další rozšiřující platformy pro prezentaci a vytěžování informací o archeologickém fondu ČR. AIS CR dosud přinesl několik zásadních proměn v přístupu k archeologickému výzkumu a správě archeologického dědictví. Jde především o (i) vytvoření dynamického modelu vzniku a koloběhu informací v archeologické terénní praxi; (ii) zavedení persistentních identifikátorů pro archeologické výzkumy a lokality, jakož i další elementy informačního systému (dokumenty, bibliografie, prostorová určení); (iii) sjednocení celé ČR pod jedním informačním systémem a (iv) maximální možnou otevřenost informací pro odbornou i laickou veřejnost.

Cílové skupiny
Kromě výzkumné komunity slouží AIS CR i státní správě, komerčnímu sektoru a široké laické veřejnosti, čímž přispívá k utváření kulturní a národní identity ČR a k ochraně národního kulturního dědictví. Jako infrastrukturní zdroj poskytuje AIS CR informace o archeologických projektech, výzkumech i lokalitách (projektová dokumentace, předběžné zprávy, nálezové zprávy, fotografie, mapy, plány, expertní posudky, odborná metadata apod.) a zajišťuje tím přístup k informacím, které jsou nezbytné pro oborovou agendu, vědeckou práci a při výuce historických oborů. Státní správa i archeologické organizace dostávají k dispozici informace o terénních aktivitách a výsledcích archeologických výzkumů. Developerské společnosti a investoři mohou využívat AIS CR k predikci archeologických situací na zájmových územích.

Přínosy AIS CR lze vidět v oblastech:
(i) vědeckého výzkumu (badatelé, studenti VŠ);
(ii) péče o archeologické dědictví (terénní archeologové, památkáři, pracovníci muzeí);
(iii) zpřístupnění dané části kulturního dědictví široké veřejnosti (amatérští badatelé, zájemci o historii, turisté);
(iv) územního plánování a snižování nákladů stavebních a průmyslových terénních zásahů (developeři, státní správa);
(v) rozvoje metod a technologií v oboru Digital Humanities (mezioborové prostředí).

Výsledky
Do AIS CR vstupují základní informace o všech připravovaných, probíhajících a ukončených terénních archeologických výzkumech a jejich výsledcích. Tým AIS CR se dále soustředí na dokončení revize datových souborů, jejich retrospektivní doplnění o dosud neevidované informace, implementaci dat ze systematických terénních průzkumů a tvorbu nových uživatelských služeb. Prioritou je zvýšení kompatibility s dalšími domácími informačními zdroji a se zahraničními databázemi a prohloubení mezinárodní spolupráce.

Nástroje AIS CR:
- Archeologická mapa ČR (http://www.archeologickamapa.cz/)
- Digitální archiv AMČR (http://digiarchiv.amapa.cz)
- Praha archeologická (http://www.praha-archeologicka.cz/)
- Archeologický atlas ČR (http://www.archeologickyatlas.cz/)
- Archeologie online (http://www.archeologieonline.cz/)

Webové stránky: www.aiscr.cz

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter