Mezi avarskou a karolinskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v  Čechách 8. -9. století
• Řešitel:
PhDr. Profantová Naďa CSc.
• identifikační číslo:
18-00477 S
• Rok realizace:
2018-2020
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Čechy;  raný středověk; dálkové kontakty,  nejstarší hradiště;  povrchová prospekce; kovové artefakty
 
 
 

Zrevidujeme starší nálezový fond (kovových datovatelných artefaktů), vybereme klíčové lokality pro téma dálkových kontaktů v Čechách, zdokumentujeme nové nálezy z povrchové prospekce, a vytvoříme souborný korpus a komparační analýzu klíčových lokalit v Čechách. Terénním výzkumem doplníme údaje k nejvýznamnějším z nich (např. Tismice). Dosud převládající interpretační rámec preferující sídla elit rozšířme směrem k modelu, který zohlední i jejich redistribuční a produkční funkce. Výsledky předložíme evropskému publiku v rámci cizojazyčné monografie.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter