přednáška M. Baumanové, 25.1.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Moniky Baumanové (Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Švédsko – Centre for African Studies, University of Basel, Švýcarsko): Město jako ostrov: Svahilské pobřeží východní Afriky z pohledu archeologie.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 14.00 v knihovně Archeologického ústavu v (Letenská 4, Praha 1).

Anotace:
Přednáška přibližuje život ve svahilských městech východní Afriky, které vzkvétaly v průběhu posledního tisíciletí zejména díky dálkovému obchodu. Nejdéle od 11. století n. l. zde začali obyvatelé pobřeží vytvářet městské státy, které fungovaly jako ostrovní společnosti, kulturně velmi vyhraněné a zároveň otevřené vnějšímu světu. Archeologický výzkum pomáhá pochopit původní způsob života těchto měst i do jaké míry zde arabská a evropská kolonizace od 16. století postupně změnily kulturní tvář i charakter společnosti.

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter