rozhodnutí o zrušení VŘ

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. – rámcová smouva.“

Oznámení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter