přednáška A. Pokorné, 12.12.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Adély Pokorné: Imigrace nepůvodních druhů rostlin a změny prostředí v okolí lidských sídel od neolitu do raného středověku.

Přednáška se uskuteční v knihovně Archeologického ústavu v úterý 12. prosince 2017 od 14:00.

Anotace:
Hlavním cílem přednášky je představit nedávno obhájenou disertační práci Tracing the History of Synanthropic Flora and Vegetation in the Czech Republic. Původním záměrem bylo pomocí velkého souboru dat z archeobotanické databáze řešit otázku, zda se odrazila středověká změna, zejména urbanizace, ve změnách složení flóry lidských sídel. Později bylo téma rozšířeno na celé období zemědělského pravěku, což umožnilo zvětšit perspektivu a lépe porozumět nastoleným otázkám v nečekaných souvislostech.

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter