výběrové řízení na pozici vědecký pracovník – archeobotanik

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – archeobotanik

Pracovní úvazek: 0,8

Tarifní mzda: podle zařazení v intencích interního mzdového předpisu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Požadavky:
• ukončené Ph.D. studium;
• vědecké zaměření v oblasti archeobotaniky a makrozbytkové analýzy;
• jasná představa o konkrétních tématech vlastního výzkumu ve výhledu cca 3-5 let v intencích vlastních vědeckých projektů;
• předpoklady a motivace k vědecké práci;
• schopnost samostatné i týmové práce;
• dobrá orientace v archeologii s ohledem na vlastní zaměření;
• přiměřená znalost cizích jazyků, zejména angličtiny.

Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát ARÚP a zároveň v elektronické podobě na adresu arupraha@arup.cas.cz do 14.12. 2017.

Text výběrového řízení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter