pražský Archeologický ústav a Mezinárodní den archeologie 2017

Dne 21. 10. 2017 se ARÚ Praha znovu spolu s několika desítkami dalších institucí a zájmových spolků zapojí do Mezinárodního dne archeologie (www.denarcheologie.cz). Akci již tradičně vyhlašuje Archaeological Institute of America (AIA). V letošním roce je připravena jedna velmi úspěšná výstava s komentovanou prohlídkou v Praze a dvě mimopražské akce.

Výstava: Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů
Místo konání: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město
Typ akce: Komentovaná prohlídka s autory expozice.
Časy prohlídek: 10:00 hod.; 14:00 hod.
Popis akce: Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v Domu U Zlatého prstenu výstavu „Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů“. Expozicí vás provedou PhDr. Helena Březinová, Ph.D. a Mgr. Miroslava Šmolíková.

Výstava: Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku
Místo konání: Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova 35, Kolín I
Typ akce: Komentovaná prohlídka s autory expozice, spojena s ukázkami pravěkých a středověkých řemesel a prezentací aktivit ARÚ Praha.
Časy prohlídek: V každou celou hodinu od 10:00 hod. do 15:00 hod.
Popis akce: Regionální muzeum v Kolíně připravilo ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. výstavu „Mezi kmeny a státem“, jež je zasazena do prostředí regionu Kolínska a nabízí bližší pohled na státní a kmenovou společenskou organizaci v raně středověké střední Evropě. Výstava je doplněna předměty a obrazovými či filmovými dokumenty. Expozicí vás provedou Mgr. Jan Hasil, Ph.D. a PhDr. Naďa Profantová, CSc. Pravěká a středověká řemesla, další virtuální výstavy či počítačové aplikace předvedou Tereza Bílková a Kateřina Levá.

Interaktivní pro rodiče s dětmi: Archeologické hrátky na Hrádku
Místo konání: Čáslavské hradiště Hrádek
Typ akce: Stanoviště s archeologickými úkoly pro rodiny s dětmi
Čas konání: Od 10:00 hod. do 13:00 hod.
Popis akce: Pro rodiny s dětmi bude ve spolupráci s městem Čáslav a dalšími spolky připraveno několik stanovišť, kde budou plnit speciální úkoly spojené s archeologií. Pokusí se například najít depot mincí, vyzkouší si pod odborným dohledem odkryv a dokumentaci hrobu pravěkého lovce a mohou si též vyrobit pravěký šperk. Za ARÚ Praha na akci spolupracuje Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Bližší informace jsou uvedeny na plakátku (obr. 1) – PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter