cena předsedkyně Grantové agentury České republiky pro Gabrielu Blažkovou

Z rukou RNDr. Alice Valkárové, DrSc., předsedkyně GA ČR, převzala během slavnostního předání v prostorách Profesního domu dne 21. 9. 2017 naše kolegyně Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. významné ocenění za vynikající výsledky projektu „Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech“. Foto z předání naleznete na našem FB.

Za Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se na úspěšné realizaci projektu podílely Jana Vepřeková, Ljuba Svobodová, Mgr. Kateřina Vytejčková, Vanda Pincová, Mgr. Katarína Válová, Miloslava Housková a Helena Toušková. Přírodovědné analýzy historické keramiky a skla provedl kolektiv pracovníků Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústav skla a keramiky pod vedením Ing. Alexandry Kloužkové, CSc. V rámci projektu byla zahájena spolupráce v oblasti přírodovědných analýz historického skla s Ing. Šárkou Jonášovou a RNDr. Romanem Skálou, Ph.D. z Oddělení analytických metod Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Nálezy novověké keramiky druhé poloviny 17. až 18. století byly vyhodnoceny ve spolupráci s Mgr. Kristýnou Matějkovou.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter