přednáška M. Bravermanové, 17.10.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Mileny Bravermanové „Sbírka archeologického textilu na Pražském hradě„.

Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Anotace:
Na Pražském hradě se nachází rozsáhlá sbírka archeologického textilu. Během posledních 20 let byla zkonzervována, prozkoumána a odborně vyhodnocena. Textilie, většinou z hrobů panovníků, jejich příbuzných a církevních činitelů, pocházejí ze širokéh oobdobí od 10. do 17. století. Přednáška se koná u příležitosti předání rozsáhlého daru knihovně ARÚP. Jedná se o soukromou sbírku dr. M. Bravermanové, která čítá především zahraniční tituly s tématikou archeologického a historického textilu. Její velká část není v jiných českých veřejných institucích dostupná.

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter