Iron in Archaeology

Ve dnech 30.5. až 1.6. 2017 proběhla v prostorách NTM v Praze mezinárodní konference ‘Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond’, konaná u příležitosti 50 výročí aktivit CPSA (Comité Pour la Sidérurgie Ancienne) k poctě profesora Radomíra Pleinera.

Konference se zúčastnilo 95 odborníků z 23 evropských i mimoevropských zemí. Zaznělo na ní celkem 46 přednášek, prezentováno bylo i 28 posterů.

Konference byla zorganizována Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i. a Národním technickým muzeem v Praze, za organizační podpory CPSA a Historical Metallurgy Society, a za finanční podpory společností Hukos,s.r.o., Thermo Fisher Scientific a Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu.

Akce byla využita také k ustanovení nového prezidenta CPSA, kterým je od 1.6. 2017 profesor Vincent Serneels z Fribourgské univerzity ve Švýcarsku. Dosavadní prezident Peter Crew (Velká Británie), se po mnohaletém působení rozhodl z tohoto postu odstoupit.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter