• Autor:
Boháčová, Ivana - Šmolíková, Miroslava
• ISBN:
978-80-87828-19-9
• Vydavatel:
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
383 s., obr., tab., foto.
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé

Praha archeologická přináší informace o širokém spektru témat, kterým se věnuje pražská archeologie. Je členěna do několika kapitol, které se soustředí na problematiku památkové péče, otázky studia kulturněhistorického vývoje na území Prahy i metodiku výzkumu. Velká pozornost je kladena na oblast interdisciplinárního studia, které má v Praze dlouhodobou tradici a je svázáno již s počátky systematického studia archeologických pramenů Prahy a péče o ně v meziválečném období.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
495,- Kč