nový ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Dne 1. 6. 2017 byl předsedkyní AV ČR prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc. na příštích pět let jmenován nový ředitel pražského Archeologického ústavu Mgr. Jan Mařík, Ph.D., který převzal pětiletý post od doc. PhDr. Luboše Jiráně, CSc.

Obr. 1. Nový ředitel Archeologického ústavu v Praze Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Obr. 2. Slavnostní předání pověření z rukou předsedkyně AV ČR novému řediteli. Zprava Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (nový ředitel), doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (odcházející ředitel), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (předsedkyně AV ČR), PhDr. Pavel Baran, CSc. (místopředseda AV ČR).

Obr. 3. Poděkování odcházejícímu řediteli ARÚP předsedkyní AV ČR.

Obr. 4. Momentka ze slavnostního uvítání nového ředitele ARÚP.

Obr. 5. Momentka ze slavnostního uvítání nového ředitele ARÚP.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter