Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů

Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. pořádá v Domu U Zlatého prstenu výstavu „Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů“.
Termín: 17. 5. 2017 – 29. 10. 2017

Na výstavě se autorsky podíleli: Helena Březinová, David Kohout, Miroslava Šmolíková.

Informace o výstavě

Textil a nejrůznější výrobky z něj byly významnou součástí každodenního života obyvatel středověké Prahy. Důležitým zdrojem poznání vzhledu, kvality a použití textilních výrobků v minulosti jsou pro nás archeologické nálezy textilu.

Výstava seznamuje návštěvníky se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14.–15. století. Vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, přibližuje vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Ústředním exponátem je unikátní soubor několika stovek fragmentů středověkého textilu, objevených při archeologických výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy.

Vedle samotných textilií výstava představuje i výsledky jejich odborného analytického průzkumu a postup jejich restaurování. Předvedena je rovněž řada originálních archeologických nálezů a etnografických materiálů, součástí výstavy jsou i rekonstrukce výrobních zařízení i filmové dokumenty pracovních postupů. Nechybí ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy výroby textilu.

Plakát výstavy: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter