NESAT XIII – North European symposium for Archaeological Textiles

Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 se v České republice vůbec poprvé uskutečnila mezinárodní konference věnovaná historickému vývoji textilní produkce „North European Symposium for Archaeological Textiles“. Spolupořadateli konference byly tři instituce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci a Správa Pražského hradu.

Jednalo se již o XIII. ročník této pravidelné konference, na níž participují nejvýznamnější evropští odborníci z řad archeologů, historiků umění, etnografů, konzervátorů a textilních technologů, zabývající se archeologickými textiliemi, vývojem textilních technologií i odívání od pravěku až po novověk.

Konferenční jednání, které se uskutečnilo v aule v areálu Technické univerzity v Liberci, bylo naplněno 46 přednáškami a prezentací 20 posterů. Program konference byl zakončen celodenní exkurzí do Prahy, kde měli účastníci možnost navštívit depozitář a expozici s vystavenými textilními objekty na Pražském hradě, součástí byla i návštěva výstavy Od nitě ke košili konané v Muzeu hl. m. Prahy.

Konference se zúčastnilo celkem 122 odborníků z 27 zemí, především z Evropy, zastoupeny byly však i mimoevropské oblasti, např. USA, Japonsko, Izrael nebo Kanada.

www.nesat.org

Fotografie účastníků: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter