Gabriela Blažková laureátkou Ceny předsedkyně GA ČR za r. 2017

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo na svém zasedání dne 12. dubna 2017 o udělení Ceny předsedkyně GA ČR za postdoktorský projekt č. 13-34374P, „ Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech“, Mgr. Gabriele Blažkové, Ph.D. z Oddělení záchranných výzkumů – pracoviště Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Toto významné ocenění uděluje GA ČR vybraným řešitelům za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu od r. 2003.

Za Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. se na úspěšné realizaci projektu podílely Jana Vepřeková, Ljuba Svobodová, Mgr. Kateřina Vytejčková, Vanda Pincová, Mgr. Katarína Válová, Miloslava Housková a Helena Toušková. Přírodovědné analýzy historické keramiky a skla provedl kolektiv pracovníků Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústav skla a keramiky pod vedením Ing. Alexandry Kloužkové, CSc. V rámci projektu byla zahájena spolupráce v oblasti přírodovědných analýz historického skla s Ing. Šárkou Jonášovou a RNDr. Romanem Skálou, Ph.D. z Oddělení analytických metod Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Nálezy novověké keramiky druhé poloviny 17. až 18. století byly vyhodnoceny ve spolupráci s Mgr. Kristýnou Matějkovou.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter