Zveřejňování dat v archeologii – pracovní kolokvium

Dne 20. dubna 2017 se v NPÚ Praha uskutečnilo pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Hovořilo se zejména o otázkách zveřejňování poloh archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace. Setkání, které pořádal Národní památkový ústav Praha (M. Tryml, J. Podliska) a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (M. Kuna), bylo zorganizováno v souvislosti s připravovaným spuštěním oborového agendového systému Archeologická mapa ČR v červnu letošního roku. Na kolokviu bylo předneseno 14 příspěvků.

Program kolokvia: PDF

Abstrakty referátů: PDF

Prezentace (budou doplňovány): ZDE

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter