Památky archeologické CVI (106), 2015

Památky archeologické CVI (106), 2015

.

OBSAH

Obsah Památek archeologických CVI (106), 2015

.

ČLÁNKY

Mezolitická těžba rohovce v Krumlovském lese (jižní Morava) v kontextu neolitizace střední Evropy / Mesolithic chert mining in Krumlov Forest (Krumlovský les), south Moravia in the context of the Neolithisation of central Europe
Martin Oliva
Památky archeologické CVI (106), 2015: 5-42

Klasický stupeň badenské kultury v Čechách na příkladu sídliště v Kolíně / Die Klassische Stufe der Badener Kultur in Böhmen im Licht der Siedlungsfunde aus Kolín
Miroslav Dobeš — Radka Šumberová
Památky archeologické CVI (106), 2015: 43-93

Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic) / Bioarchaeologická rekonstrukce pohřebního ritu – případová studie na základě organického materiálu z halštatské mohyly na lokalitě Zahrádka (jižní Čechy, Česká republika)
Tereza Šálková — Aleš Bezděk — Helena Březinová — Kristýna Farkašová — Petra Houfková — Ondřej Chvojka — Jan John — Jiří Kmošek — Peter Koník — Lenka Kovačiková — Jan Michálek — Šárka Msallamová — Jan Novák — Jaroslav Pavelka — Hana Šuláková — Tomáš Bešta — Eva Myšková — Libor Weiter — Petr Zronek
Památky archeologické CVI (106), 2015: 95-135

Sociální simulace při zkoumání společnosti, ekonomiky a využívání krajiny v době železné: metoda a příklady / Social Simulations for Exploring Society, Economy and Land Use in the Iron Age: Method and Examples
Alžběta Danielisová — Kamila Štekerová
Památky archeologické CVI (106), 2015: 137-180

Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník / The La Tène cemetery in the sandpits near Vliněves in the Mělník district
Petr Limburský — Pavel Sankot — Helena Březinová — Jakub Likovský
Památky archeologické CVI (106), 2015: 181-246

Laténský depot z Ptení (okr. Prostějov): nová fakta  / Latènezeitliches Depot von Ptení (Landkr. Prostějov): neue Fakten.
Miloš Hlava
Památky archeologické CVI (106), 2015: 247-290

Zum Problem der Feinschmiedeproduktion im Mitteldonauraum während des 5. Jahrhunderts nach Chr. / K problému produkce drobné kovové industrie v oblasti středního Dunaje v 5. století po Kr.
Jaroslav Tejral
Památky archeologické CVI (106), 2015: 291-362

.

RECENZE

Jozef Bujna — Václav Furmánek — Egon Wiedermann /eds./, Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda (rec. Martin Kuna), 363–367

László Bartosiewicz, Shuffling Nags, Lame Ducks: The Archaeology of Animal Disease (rec. René Kyselý), 367–368

Thomas Link, Die linien- und stichbandkeramische Siedlung von Dresden-Prohlis. Eine Fallstudie zum Kulturwandel in der Region der oberen Elbe um 5000 v. Chr. S příspěvkem Brita Raminger. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsens, Band 60 (rec. Marie Zápotocká), 369–372

Violetta Reiter, Ressourcenmanagement im Pfahlbau. Technologie und Rohmaterial der Steinbeilklingen vom Mondsee. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 81 (rec. Jaroslav Řídký ), 373-374

Marek Gedl, Die Pfeilspitzen in Polen. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung V, 6. Band (rec. Ondřej Chvojka), 374–376

Erich Pucher — Fritz Eckart Barth — Robert Seemann — Franz Brandstätter, Bronzezeitliche Fleischverarbeitung im Salzbergtal bei Hallstatt. Mitteilungen der prähistorischen Kommission, Band 80 (rec. René Kyselý — Gabriela Dreslerová ), 377–378

Georg Tiefengraber — Karin Wiltschke-Schrotta, Der Dürrnberg bei Hallein. Die Gräbergruppen Lettenbühel und Friedhof. Mit einem Beitrag von Mona Abd El Karem. Dürrnberg-Forschungen, Band 8, Abteilung Gräberkunde (rec. Miloslav Chytráček), 378–380

Christiana Elisabeth Later, Die Sapropelitfunde aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching, Band 19 (rec. Miloš Hlava), 380–382

Celine Wawruschka, Frühmittelalterliche Siedlungstrukturen in Niederösterreich (rec. Naďa Profantová), 382–387

Petr Hrubý — Petr Hejhal — Karel Malý — Petr Kočár — Libor Petr, Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Spisy Masarykovy Univerzity v Brně (rec. Jana Hlavatá), 387–388

ArchaeoMontan 2012, Průzkum – Evidence – Interpretace — Erkunden – Erfassen – Erforschen. (Hrsg. von Regina Smolnik). Arbeits- und Forchungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26. Mezinárodní konference Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012 (rec. Jan Mařík), 389–392

ArchaeoMontan 2013, Krušná krajina — Erz(gebirgs)landschaft — Ore landscape. (Hrsg. von Regina Smolnik). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28. Mezinárodní konference Kadaň, 26. až 28. září 2013 (rec. Michal Ernée), 393–396

ArchaeoMontan 2014, Ergebnisse und Perspektiven — Výsledky a výhledy. (Hrsg. von Regina Smolnik). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 29. Mezinárodní konference Dippoldiswalde, 23. až 25. říjen 2014 (rec. David Novák), 397–399

Harald Meller — Roberto Risch — Ernst Pernicka /Herausgeber/, Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber — Metals of power – Early gold and silver. 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 11/1 (2014) + Band 11/2 (2014) (rec. Stanislav Stuchlík), 400–404

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter