přednáška H. Březinové, 27.4.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. vi. si Vás dovoluje pozvat na přednášku PhDr. Heleny Březinové, Ph.D. Středověké textilie, která se uskuteční 27.4.2017 od 14.00 v knihovně Archeologického ústavu v Letenské 4.

V přednášce budou prezentovány výsledky ukončeného grantového projektu, jehož náplní bylo odborné zpracování ojedinělého souboru více než 1500 textilních fragmentů pocházejících ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy.

V rámci přednášky bude představena nová publikace „Středověké textilní a barvířské technologie“.

Pozvánka na přednášku: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter