nová publikace: Březinová – Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje, že vyšla nová publikace H. Březinové – D. Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského.

V monografii rozdělené do celkem 14 kapitol je prezentováno podrobné vyhodnocení souboru středověkých textilií, zasazeného do rámce celkových znalostí o středověkém textilním a barvířském řemesle. Součástí publikace je bohatý obrazový doprovod dokumentující všechny důležité položky popisované v textu a rovněž tabulkový katalog všech 1593 zpracovaných textilních fragmentů. V textech jednotlivých kapitol zaměřených postupně na textilie z vlněných, hedvábných a rostlinných vláken, na textilní výrobní postupy a na barvířské řemeslo, jsou vyhodnocena všechna dosud získaná data z textilně technologického průzkumu, optické mikroskopie, elektronové mikroskopie, spektrofotometrie, rentgenové fluorescence, radiokarbonového datování, kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Značná pozornost je věnována zachovaným krejčovským detailům, které jsou detailně popsány a fotograficky dokumentovány.

Více informací: zde

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter