zemřel doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že dne 4. dubna 2017 opustil řady české archeologické komunity doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. Byl zakladatelskou osobností české archeologie středověku, kterou ve spolupráci s doc. Miroslavem Richterem budoval od 60. let minulého století. Školením archeolog a historik umění spolupracoval na zrodu této disciplíny jako historického oboru působícího interdisciplinárně a kladoucího si přesně orientované výzkumné otázky. Ty jeho směřovaly k historii středověkého osídlení, zejména k výzkumu středověké vesnice, ke studiu středověké hmotné kultury a k řadě dalších souvisejících otazníků, mezi nimiž figurovala i např. otázka středověké energetiky. Dlouhá léta byl vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i., v němž v letech 1972-1989 řídil oddělení archeologie středověku. Z této pozice významně formuloval také program výzkumu Pražského hradu. Výsledky svého badatelství předával novým generacím archeologů v promyšlených přednáškách kursů na Univerzitě Karlově. Byl a je dobře znám v archeologických komunitách zemí střední a západní Evropy, v nichž byl přijímán s velkou vážností a uznáním. Především jeho zásluhou je zapojení české archeologie do evropského projektu Ruralia, v rámci nějž Archeologický ústav AV ČR v Praze, později Ústav pro archeologii UK v Praze a Centrum medievistických studií AV ČR a UK vydávaly prestižní oborový žurnál. Zásadně se při tom všem uplatňovaly jeho odborné a přátelské kontakty zejména s anglickou, německou a polskou archeologií středověku. Odborným a lidským vyvrcholením jeho stylu badatelství je mimořádně úspěšná publikace „Legenda o Ostojovi“, v níž modelovým způsobem předložil odborné i zajímající se veřejnosti výsledky své metody výzkumných mezioborových přesahů, díky nimž se torzovité archeologické poznatky stávají součástí výjimečně výmluvné mozaiky svědectví o středověkém člověku a jeho kultuře.

Zádušní mše za doc. Zdeňka Smetánku se bude konat ve čtvrtek 4. května od 12.30 v chrámu Sv. Markéty v Praze-Břevnově.

Oznámení o zádušní mši: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter