vyhlášení výsledků 9. ročníku Ceny Jana Rulfa

Dne 24. března 2017 odborná komise vyhodnotila práce přihlášené do 9. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa. Celkem bylo předloženo 32 prací, z nichž bylo 12 bakalářských, 12 magisterských, 7 doktorských a 1 monografie.

Slavnostní předání vítězům 1. – 3. místa v obou kategoriích se uskuteční: 10. května 2017 v 11:00 v knihovně Archeologického Ústavu v Praze.

Stanoveno bylo toto pořadí:

 

Hlavní kategorie:

1. místo
Autor:
Vlach Marek
Název práce: Projevy římsko-germánských konfrontací na Moravě na základě geoinformačních analýz

Typ práce: Ph.D.

Rok: 2016
Instituce: FF UK Bratislava – ARÚ SAV Nitra

2. místo

Autor: Kapustka Čuláková Katarína
Název práce: Příspěvek k poznání mezolitického osídlení Čech

Typ práce: Ph.D.
Rok: 2015
Instituce: UAP FF UK, Praha

3. místo

Autor: Trampota František
Název práce: Sídelní a distribuční struktury v neolitu v regionu povodí Dyje

Typ práce: Ph.D.

Rok: 2015
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

 

4. místo

Autor: Kolář Jan
Název práce: Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě

Typ práce: Ph.D.

Rok: 2015
Instituce:
ÚAM FF MU, Brno

 

5. místo

Autor: Frecer Robert
Název práce: Gerulata: The Lamps. Roman Lamps in a Provincial Context.

Typ práce: Ph.D./monografie
Rok: 2015
Instituce: UKAR FF UK, Praha

Kategorie bakalářských a magisterských prací:

 

1. místo

Autor: Kubelková Hana

Typ práce: Mgr.

Název práce: The Burning of a House in Monjukli Depe

Rok: 2016
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

 

2. místo

Autor: Bartík Jaroslav
Typ práce: Mgr.

Název práce: Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelské kultury v prostoru nejzápadnější Moravy

Rok: 2015
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

 

3. místo

Autor: Kubíková Barbora
Typ práce: Mgr.

Název práce: Morphological Study of Sling Projectiles with Analysis of Clay Ball from the Late Neolithic Site Tell Arbid Abyad (Syria)

Rok: 2015
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

 

4. – 5. místo

Autor: Štefanisko Denis
Typ práce: Bc.

Název práce: Morphometric analysis of PPNB stone projectile points from Tell Halula in northern Syria during the second half of the 8 th millenium ca. BC

Rok: 2014
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

 

Autor: Maixnerová Monika
Typ práce: Bc.

Název práce: Studna z doby římské a doby stěhování národů
Rok: 2015
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

 

 

Odborná komise se sešla ve složení:

 

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.

PhDr. Jan Frolík, CSc.

PhDr. Martin Kuna, CSc.

PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

 

Ceny:

Hlavní kategorie:

1. místo               17 000,- Kč
2. místo               10 000,- Kč
3. místo              7 000,- Kč
4. místo               knihy z produkce ARUP v hodnotě 2000,- Kč
5. místo               knihy z produkce ARUP v hodnotě 1000,- Kč

 

 

Kategorie magisterských a bakalářských prací:
1. místo               7 000,- Kč
2. místo               5 000,- Kč
3. místo              3 000,- Kč
4. místo               knihy z produkce ARUP v hodnotě 1000,- Kč
5. místo               knihy z produkce ARUP v hodnotě 500,- Kč

 

 

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter