• Autor:
Březinová, Helena - Kohout, David et al.
• ISBN:
978-80-87365-91-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
461 s., obr., tab., foto.
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé

V monografii rozdělené do celkem 14 kapitol je prezentováno podrobné vyhodnocení souboru středověkých textilií, zasazeného do rámce celkových znalostí o středověkém textilním a barvířském řemesle. Součástí publikace je bohatý obrazový doprovod dokumentující všechny důležité položky popisované v textu a rovněž tabulkový katalog všech 1593 zpracovaných textilních fragmentů. V textech jednotlivých kapitol zaměřených postupně na textilie z vlněných, hedvábných a rostlinných vláken, na textilní výrobní postupy a na barvířské řemeslo, jsou vyhodnocena všechna dosud získaná data z textilně technologického průzkumu, optické mikroskopie, elektronové mikroskopie, spektrofotometrie, rentgenové fluorescence, radiokarbonového datování, kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Značná pozornost je věnována zachovaným krejčovským detailům, které jsou detailně popsány a fotograficky dokumentovány.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
700,- Kč