Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb
• Řešitel:
Ing. Jan Válek, PhD. (ÚTaAM AV ČR)
• identifikační číslo:
DG16P02H012
• Rok realizace:
2016-2020
• Agentura:
MK ČR, projekt NAKI II
• klíčová slova:
tradiční vápenné technologie; vápenné malty; návrh opravných malt; kompatibilita; autenticita; archeologie architektury; studium původu materiálů
 
 
 

Cílem projektu je technologická podpora širšího využití tradičních vápenných technologií při restaurování, konzervování a rekonstrukcích historických objektů. Svým programem navazuje na projekt uzavřený v r. 2015, zaměřený na výzkum vápenných technologií. Konkrétním cílem projektu je vývoj a návrh nových vápenných malt a omítek, které svým složením, kvalitou a zpracováním odpovídají originálu, a ověření jejich funkčnosti z materiálového, aplikačního a památkového hlediska. Součástí projektu je také návrh technologického památkového postupu opravy autentických prvků historických staveb. Příspěvkem ke zvýšení účinnosti památkové ochrany trvale odkrytých archeologických areálů na Pražském hradě bude specializovaná mapa užití vápenných technologií vytvořená na základě dokumentace autentických prvků historických staveb s ohledem na dochované stopy a projevy ve vztahu k použitým materiálům a technologiím.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter