Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených archeologických lokalit v Ústeckém kraji
• Řešitel:
RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
• identifikační číslo:
R300021421
• Rok realizace:
2014-2016
• Agentura:
AV ČR, Podpora regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR
• klíčová slova:
Geofyzikální měření – nedestruktivní archeologie – hradiště – příkopové ohrazení – montánní lokalita – pohřebiště – Ústecký kraj
 
 
 

Tříletý projekt byl realizován ve spolupráci s archeology Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech (odpovědný spoluřešitel: P. Lissek, dále J. Blažek, E. Černá, K. Derner, V. Peksa, M. Půlpán, Z. Smrž, V. Sušická, M. Sýkora, M. Volf). Hlavní náplní celého projektu byla široká a systematická realizace nedestruktivních geofyzikálních metod na různých typech významných i ohrožených archeologických lokalit ležících na území Ústeckého kraje (celkem sledováno 37 lokalit). Ve spolupráci s archeology v SZ Čechách byly do výběru zahrnuty jak lokality s probíhajícími záchrannými výzkumy na samotném předpolí hnědouhelných dolů, terény zaniklých montánních i dalších lokalit ležících v Krušných horách (s následnými archeologickými výzkumy v rámci projektu Archeomontan), dlouhodobou orbou i nelegálním užitím detektorů kovů ohrožované lokality ležící na zemědělských plochách, ale také nové nechráněné a málo poznané situace nově identifikované na leteckých snímcích či při cílených archeologických výzkumech. Primárním cílem projektu regionální spolupráce bylo ve většině případů geofyzikálních měření vytvoření nových plošných podkladů významných či ohrožených terénů lokalit (např. hradiště, pohřebiště, příkopová ohrazení), které budou využity přímo v regionu pro nové vymezení rozsahu, charakteru nebo stavu podpovrchových archeologických situací, doplnění či další postupy archeologických výzkumů, popř. také pro úpravy režimu památkové ochrany lokalit. Vedle dílčích článků a prezentací budou výsledky souhrnně publikovány v rámci připravovaného katalogu archeo-geofyzikálních měření v Ústeckém kraji, který bude vydán jako společný výstup ÚAPPSZČ Most a ARÚ Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter