Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
• Řešitel:
PhDr. Dagmar Dreslerová Ph.D.
• identifikační číslo:
17-17909S
• Rok realizace:
2017-2019
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk; hory; lidská činnost; palynologie; vegetace; horské hospodaření
 
 
 

Výzkum lidských aktivit v horách těší v současné archeologii velkému zájmu. Nové nálezy posouvají tuto činnost do vyšších nadm. výšek a starších období. Dokládají výborné adaptační schopnosti člověka v drsných horských podmínkách již od neolitu. Většina dokladů je z vysokých pohoří z oblastí nad hranicí lesa. Archeologická prospekce v  zalesněných oblastech nižších hor je však obtížná a lidské aktivity málo poznané. Jejich stopy jsou však přítomné jako antropogenní indikátory v pylových záznamech z horských rašelinišť. Jejich Interpretace je však stále nejednoznačná. Cílem projektu je objasnění lidské činnosti, a její vliv na vegetaci Šumavy a podhůří. Klíčový je unikátní objev nejvýše položené laténské lokality v ČR ve Sklářském údolí a pylového profilu v  bezprostřední blízkosti. Archeologický a paleoekologický výzkum lokality bude rozšířen do vybraných oblastí v blízkosti pošumavských archeologických lokalit. Kalibrace pylových dat modely REVEALS a LOVE přispěje k objasnění prostorových vztahů pylového spektra a zdrojové vegetace, což je klíčové pro interpretaci pylových dat.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter