Časně eneolitická ohrazení v Čechách. Trubín, okr. Beroun
• Řešitel:
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
• identifikační číslo:
R300021703
• Rok realizace:
2017
• Agentura:
AV ČR, podpora místní a regionální spolupráce
• klíčová slova:
Časný eneolit – jordanovská kultura – příkopové ohrazení – přírodovědné datování
 
 
 

Projekt je realizován ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech (D. Stolz). Je zaměřen na vyhodnocení a prezentaci archeologických pramenů, které byly získány při záchranném výzkumu jmenované instituce v Trubíně v okr. Beroun. Mimo jiné tam byl objeveno časně eneolitické přerušované příkopovité ohrazení (ovál o půdorysných rozměrech zhruba 100–150 m, ca 4000 př. Kr.), které je jedním asi z deseti známých a spolehlivěji datovaných objektů tohoto typu v Čechách. Fenomén rozsáhlých ohrazení daného typu je příznačný zejména pro oblasti západně od našich hranic (Erdwerke, causewayed enclosures), přičemž Čechy tvoří jeho východní výspu. Lokalita Trubín představuje v současném portfoliu českých časně eneolitických ohrazení ideální případ pro finální vyhodnocení, související analýzy i různé formy prezentace, a to z několika důvodů: byla archeologicky zkoumána, přičemž z ní pochází dostatečné množství pramenů, dále již existuje snímek geofyzikálního měření, který významným způsobem doplňuje představu o původním vzhledu ohrazení. Cílem projektu je zevrubná standardní archeologická publikace výsledků výzkumu a souvisejících analýz a dále jeho prezentace formou posterů jak na oborové konferenci (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí), tak příležitostných akcí v obou zúčastněných institucích (např. každoroční Den archeologie).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter