Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích
• Řešitel:
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
• identifikační číslo:
16-14855S
• Rok realizace:
2016-2018
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
raná doba bronzová - jantarová stezka - mobilita - společenský status - dálkové kontakty - analýzy izotopů - C14 analýzy - centrum a periferie
 
 
 

Počátky doby bronzové (ca 2200-1700 BC) jsou díky počínající bronzové metalurgii a rozvinutým dálkovým kontaktům předmětem intenzivního studia v celosvětovém měřítku. Území dnešních Čech patřilo tehdy k nejrozvinutějším v Evropě (Únětická kultura). Zejména v jihovýchodním sousedství Čech se dnes intenzivně zkoumají rozsáhlé opevněné sídelní aglomerace předměstského typu z té doby (např. Vráble, Slovensko). Jednou z mála takových lokalit v Čechách jsou díky bohatému pohřebišti, rozsáhlému sídlišti a poloze na významné dálkové komunikaci Mikulovice u Pardubic. Zejména kostrové pohřebiště s ca 100 hroby skýtá obrovský informační potenciál. Z jediného hrobu pochází přes 400 jantarových korálů, mořské mušle a šperky ze zlata a bronzu. Lokalita nabízí možnost komplexního studia významné sídelní aglomerace na důležité dálkové komunikaci. Prvním krokem je analýza zdejšího pohřebiště. Ta umožní ověřit pracovní hypotézu, že výsledky analýz skeletů a artefaktů z hrobů by měly odrážet větší mobilitu, dálkové kontakty a vyšší společenský status členů zdejší populace.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter