oznámení o zprovoznění rentgenového zařízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Restaurátorské laboratoře, oznamuje, že od 1. 3. 2017 bude v provozu nové rentgenové zařízení pro nedestruktivní obrazovou analýzu archeologických, antropologických a zoologických nálezů.

Adresa:
Restaurátorské laboratoře ARÚP,
V Holešovičkách 41, Praha 8

Kontaktní osoba:
Ludmila Barčáková, DiS.
Kontakt: barcakova@arup.cas.cz; 266009234

Úřední hodiny: čtvrtek 8-16 hod

Specifikace přístroje X-Test 225/200

Rentgenová kabina obsahuje dva zdroje RTG záření (RTG lampa č. 1: max. napětí 225 kV, proud 8 mA; RTG lampa č. 2: max. napětí 120 kV, proud 0,3 mA) a plochý detektor o rozměrech 400 x 400 mm.
Snímání probíhá v reálném čase, výsledkem je digitální snímek nebo videozáznam.
Součástí vybavení je rovněž manipulátor, umožňující upevnění a otáčení snímkovaných předmětů.
Velikost i nosnost kabiny je dostatečně velká pro vkládání i objemnějších předmětů, rozměr ložné plochy je 1500 x 400 mm.

Ceník RTG:
- cena za expozici: 400,- Kč s DPH
- hodinová sazba za práci obsluhy RTG přístroje: 268,- Kč s DPH

Text oznámení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter