• Autor:
Venclová, Natalie
• ISBN:
978-80-87365-90-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
317 s., fotky, obr.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

Nížinná otevřená osada Němčice a oppidum Staré Hradisko patří k nejdůležitějším výrobním a obchodním centrům pozdní doby železné – doby laténské ve střední Evropě. Kromě významných výrobních aktivit, jako je ražení mincí, obě místa jsou spojeny velkým množstvím laténského skla, spojeného s důkazy o místní sklářské práce. Tento svazek nabízí podrobnou analýzu skla z obou míst, včetně typologické klasifikace, diskutuje o provenienci, distribuci a chronologii skleněných předmětů, a posuzuje jejich význam jako důkaz kulturních identit obyvatel doby laténské.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
500,- Kč