• Autor:
Blažková, Gabriela a kol.
• ISBN:
978-80-87365-94-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
406 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

Souborná publikace raně novověkých nálezů keramiky a skla z odpadních jímek z Pražského hradu. Nálezy byly vyhodnoceny jak z hlediska archeologického, tak za pomoci chemických analýz. Nálezy keramiky a skla jsou začleněny do středoevropského dobového kontextu. Součástí monografie je historický exkurz do raně novověkého Pražského hradu včetně publikace dostupných dobových vyobrazení a plánové dokumentace.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
350,- Kč