přednáška dr. R. Křivánka, 23.02.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Romana Křivánka (ARUP) „Důsledky orby a eroze ve výsledcích geofyzikálních měření“.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Abstrakt: Řada archeologů si již přivykla, že různé geofyzikální metody můžeme využívat v rámci záchranných, předstihových výzkumů i jako součást řešených projektů. Vesměs všechna tato geofyzikální měření jsou cílená na detekci podpovrchových reliktů archeologických situací. V posledních letech se ale také stále častěji objevují případy, kdy můžeme prostřednictvím nedestruktivních geofyzikálních výstupů sledovat průběžně měnící se stav podpovrchového zachování lokalit, situací i různých kulturních vrstev. Monitorovaný stav archeologických lokalit rozhodně není a ani v blízké budoucnosti nebude neměnný. Příklady nových geofyzikálních výsledků mohou upozornit na jedny z nejvážnějších příčin pokračující průběžné ztráty archeologických informací v kulturní krajině, orbu a erozi archeologických lokalit.

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter