podklady pro tiskovou konferenci, 11. 1. 2017

Archeologický výzkum místa dopadu amerického letounu B-17 G „Laetitia“ z 2. světové války

V listopadu 2016 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Armády České republiky a Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – terénní výzkum místa dopadu amerického letounu B-17 G „Laetitia“, ze dne 24. 3. 1945 u Hradce Králové.

Vedením terénního výzkumu byl pověřen Mgr. Petr Čech, průběh prací konzultoval se soukromým badatelem a znalcem panem Liborem Pařízkem, který od r. 1960 sbírá informace o letounu B-17G. O dlouholeté shromažďování nálezů od soukromých osob se zasloužila PhDr. Martina Beková, archeoložka muzea v Rychnově nad Kněžnou.

Protože se jednalo o první odborný archeologický výzkum tohoto zaměření na území České republiky, rozhodli jsme seznámit českou veřejnost s výsledky akce. Během výzkumu byly využity rozmanité metody odkryvu a dokumentace, včetně zapojení tzv. nedestruktivních postupů. Cílem tiskové konference je zároveň poukázat na nebezpečí ilegálních zásahů „hledačů pokladů“, jež nenávratně ničí unikátní nálezové kontexty z 2. světové války a které byly zaznamenány též v místech dopadu letounu.

Letoun B-17G „Laetitia“ náležel do stavu 15. letecké armády, 5. bombardovacího křídla (BW), 463. bombardovací skupiny (BG), 775. squadrony. Bombardér odstartoval ze základny Cellone u Foggie ráno 24. 3. 1945. Svaz se navigační chybou dostal nad protiletadlovým dělostřelectvem dobře bráněnou rafinerii syntetických pohonných hmot u Mostu (STW Brüx) v severních Čechách. V 11:50 hod. dostal letoun zásah do motoru č. 2 a posádka se rozhodla pro návrat na základnu. Po vysazení dalšího motoru a požáru motoru č. 2, otočil kapitán letounu poručík Warren Willson stroj na Východní frontu. Ve 12:35 hod. letoun explodoval u vsi Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Stalo se tak po opuštění stroje posádkou – všichni její členové přežili.

Text podkladů: PDF

Obr. 1. Letoun B-17 G.

Obr. 2. Nálet na Berlín, 24. 3. 1945. Archiv. L. Pařízka

Obr. 3. Kanon 12,8 cm; Most „Šibeník“ 1945.

Obr. 4. Černíkovice, březen 1945. Archiv L. Pařízka

Obr. 5. Trosky letounu, nepoškozené hledači. ©ARÚP

Obr. 6. Trosky letounu poškozené nelegálním vkopem

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter