Veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky.

Požadavky:

- splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4 – 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
- dosažení vysokoškolského vzdělání a vědecké kvalifikace v oboru archeologie,
- vlastní vědecká činnost v oboru archeologie,
- významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
- organizační schopnosti a zkušenosti s řízením vědecké práce a výzkumu ve vedoucí pozici,
- zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce v oboru archeologie,
- aktivní jazykové znalosti,
- morální bezúhonnost.

Funkční období ředitele je pětileté, s datem nástupu od 1. 6. 2017.

Předpokládá se, že uchazeč/ka při výběrovém řízení přednese svoji představu o výkonu funkce, o niž se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/a při své činnosti uplatňovat. Vybraný uchazeč/uchazečka bude povinen/povinna doložit splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých výsledků a nástinem vědecké a řídící koncepce je třeba doručit ředitelství Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, do 27. 1. 2017 do 12.00 h. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.

oznámení: Veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter