Praha doby Karla IV. Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů (urbanismus, každodennost a vybrané stavební projekty)

K 6. prosinci 2016, tedy na sklonku roku věnovaného 700. výročí narození císaře Karla IV., zpřístupnil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. netypickou, virtuální výstavu, jež je zaměřena na nejširší veřejnost. K ní se obrací zejména svou formou, a to nejen díky tomu, že je zpřístupněna prostřednictvím internetu, ale zejména proto, že vybrané a dnes už neexistující památky, známé pouze díky svědectví mladších ikonografických nebo sporadických archeologických pramenů, jsou představovány jako objekty virtuální, prostřednictvím nejnovějších multimediálních technologií. Výstava je součástí programu Strategie AV21 Akademie věd ČR a podpořilo ji Ministerstvo kultury ČR v rámci projektu Národních oslav narození Karla IV. Je zpřístupněna prostřednictvím aktuálně vytvářeného portálu o pražské archeologii, na jehož vzniku se vedle pražského Archeologického ústavu podílí Národní památkový ústav, konkrétně ú. o. p. v Praze a který rovněž podpořilo Ministerstvo kultury ČR, a to v rámci programu NAKI pro roky 2013-2017.

Výstava je dostupná na adrese http://www.praha-archeologicka.cz/article/. Jde o tři typově různé objekty nebo soubory objektů: navštívit lze bránu gotického opevnění Vyšehradu či prohlédnout si kapli a ostatkovou věž na někdejším Dobytčím trhu, tedy dnešním Karlově náměstí, a to i pomocí mobilních zařízení. Na sklonku roku bude rovněž zpřístupněna virtuální prohlídka zaniklé středověké vesnice v zázemí Prahy.
Kromě toho má veřejnost možnost seznámit se díky populárně naučným textům provázeným obrazovou dokumentací nálezů z archeologických výzkumů s každodenním životem obyvatel středověké Prahy, jehož bohatý obraz může poskytnout především archeologie. Tento obraz zatím zůstává z velké části skrytý v objemných depozitářích pražských archeologických institucí.

Výstava je tak současně možností, jak alespoň dílčím způsobem představit výsledky intenzívního záchranného archeologického výzkumu, který dlouhodobě probíhá v kulturně-historicky nejcennější části Prahy, v jejím historickém jádru, a současně upozornit na bohatý a výjimečný fond získaných archeologických pramenů. Samostatným a mimořádně divácky přitažlivým tématem, které volně navazuje na archeologický a stavebně historický výzkum Prahy, je animovaná rekonstrukce výstavby jedné z prvořadných památek gotické Prahy – Karlova mostu.

Výstava, představující aktuálně prostředí pražských měst doby Karla IV. bude ještě do konce roku 2016 rozšířena o část věnovanou Pražskému hradu. Momentálně zpřístupněná podoba výstavy tak není podobou definitivní, návštěvníci se mohou těšit na její průběžné obohacování, neboť bude otevřena nejen jim, ale i dalším virtuálním exponátům.

Virtuální výstava Praha doby Karla IV. svým obsahem a formou doplňuje další ze zřejmě již posledních výstavních projektů, věnovaných výjimečné osobnosti českých dějin, jehož otevření v nejbližších dnech je připravováno Muzeem hlavního města Prahy, další z kooperujících institucí.

Kontaktní osoby: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (tel. 723 953 476; bohacova@arup.cas.cz); Mgr. Jan Hasil, Ph.D. (tel. 605 364 215; hasil@arup.cas.cz)

Obr. 1. Kaple Božího Těla na Karlově náměstí. © ARÚP

Obr. 2. Stavba pilíře Karlova mostu. © ARÚP

Obr. 3. Brána Špička na Vyšehradě. © ARÚP

Obr. 4. Opevnění vybudované za Karla IV. © ARÚP

Obr. 5. Banner k výstavě, věnované 700. výročí narození císaře Karla IV. © ARÚP

Tisková zpráva: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter